powrót

Zmiany w Regulaminie udzielania Kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku

Informujemy, że 1 września 2014 r. zmianie ulega Regulamin udzielania Kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów Private Banking w mBanku S.A., zwanego dalej Regulaminem.

Zmiany obejmują:
- zmianę zasad przeliczania na złote kwoty należności przeterminowanych w przypadku kredytów walutowych,
- usunięcie zapisów regulujących zasady dokonywania przewalutowania kredytu, zasady te będą opisane w Aneksie do Umowy kredytu.
Zmianie ulegają postanowienia § 33 i § 36 Regulaminu.
W zw. z usunięciem § 38 zmianie uległa numeracja kolejnych rozdziałów i paragrafów Regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem:
Regulamin udzielania Kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący do 31.08.2014 r.
Regulamin udzielania Kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów Private Banking w mBanku S.A. obowiązujący od 01.09.2014 r.

Kategorie:

Private Banking