powrót

Zmiany w regulaminach dla klientów Private Banking

Uprzejmie informujemy o zmianach w Regulaminie świadczenia usług Private Banking mBanku S.A., wchodzących w życie 7 października 2014 r.

Z Regulaminu świadczenia usług Private Banking mBanku S.A. została wyodrębniona część dotycząca rachunków bankowych i przeniesiona do nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mBanku S.A. – zwanym dalej „Regulamin rachunków”. 

Dodatkowo w Regulaminie rachunków modyfikacji uległy:
- definicje przelewów,
- definicja dnia roboczego,
- godziny przyjmowania zleceń płatniczych

zmodyfikowano również zapis dotyczący wypowiedzenia umowy rachunku, w przypadku gdy Posiadacz rachunku posiada jednocześnie kredyt odnawialny.

W analogicznym zakresie uległa zmianie Tabela usług płatniczych.

Nowy Regulamin świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A. określa zasady i zakres świadczenia usług w ramach oferty Private Banking.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami lub do kontaktu z opiekunem Państwa rachunku w Private Banking mBanku S.A.

Regulamin świadczenia usług Private Banking mBanku S.A.
Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla Klientów Private Banking mBanku S.A.

Kategorie:

Private Banking