powrót

Zmiany w regulaminach dla klientów Private Banking

Informujemy, że zmianie ulegają wybrane regulaminy mBanku dla klientów Private Banking:
- Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mBanku S.A.
- Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mBanku S.A.

Zmiany w regulaminach dotyczą przede wszystkim uspójnienia i ujednolicenia poszczególnych zapisów w dokumentach.

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami:

07.11.2014 r. zmianie ulega Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mBanku S.A.

Zmiana Regulaminu kart kredytowych dla Klientów Private Banking  mBanku S.A. obejmuje m.in.:
- dodanie informacji o maksymalnej ilości kart dodatkowych, o które może zawnioskować Kredytobiorca,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zdefiniowania PIN-u,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących składania dyspozycji przez Użytkownika karty,
- modyfikację zapisów dotyczących prac modernizacyjnych i konserwacyjnych systemu bankowego,
- modyfikację pojęć w słowniczku,
- dodanie informacji o maksymalnym limicie wypłaty gotówki,
- usunięcie zapisów ograniczających uruchomienie Usługi spłaty na raty,
- modyfikację zapisów dotyczących informowania Kredytobiorców o zmianie Taryfy i Regulaminu.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zobacz:
Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący do 06.11.2014 r.
Regulamin kart kredytowych dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący od 07.11.2014 r.

Również 07.11.2014 r. zmianie ulega Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mBanku S.A.

Zmiana Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obejmuje m.in.:
- doprecyzowanie zapisów dotyczących wydawania, doręczania i aktywacji kart,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zdefiniowania PIN-u,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących składania dyspozycji przez Użytkownika karty,
- modyfikację zapisów dotyczących prac modernizacyjnych i konserwacyjnych systemu bankowego,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących cashback,
- modyfikację pojęć w słowniczku,
- modyfikację zapisów dotyczących odpowiedzialności Banku za transakcje kartowe dokonane po zgłoszeniu utraty karty,
- modyfikację zapisów dotyczących duplikatu karty,
- modyfikację zapisów dotyczących informowania o zmianie Regulaminu,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących zmiany postanowień Umowy i wypowiedzenia Umowy przez Bank.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Zobacz:
Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący do 06.11.2014 r.
Regulamin debetowych kart płatniczych dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujący od 07.11.2014 r.
 

Kategorie:

Private Banking