powrót

Zmiana oprocentowania w mBanku

Informujemy, że 5 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany oprocentowania dla osób fizycznych oraz firm w mBanku.

Osoby fizyczne

Wprowadzone zostają zmiany wysokości stóp procentowych dla Rachunku oszczędnościowego eMax plus oraz mSaver.

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 05.12.2014 r.

Firmy

Wprowadzone zostają zmiany wysokości stóp procentowych dla Rachunku mBiznes plus.


Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 05.12.2014 r.

Zobacz również:
Zmiana wartości stawek referencyjnych

 Archiwum:


Informujemy, że 24 listopada 2014 r. wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych dla należności przeterminowanych kredytów odnawialnych, które zostają obniżone do poziomu 11,38% (obecnie 11,79%).


Pobierz:

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Archiwum:

W dniach 4-5 listopada br., odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej,
- stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej,
- stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej,
- stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej.

Informujemy również, że 6 listopada 2014 r. wprowadza się zmiany oprocentowania depozytów i wybranych Rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz firm w mBanku.

Modyfikacje oprocentowania w mBanku dotyczą przede wszystkim:

Osoby fizyczne

- zmiany wysokości stóp procentowych dla wybranych Rachunków oszczędnościowych,
- zmiany wysokości stóp procentowych dla wybranych Lokat.

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 06.11.2014 r.

Firmy

- zmiany wysokości stóp procentowych Rachunków bieżących prowadzonych w złotych polskich,
- zmiany wysokości stóp procentowych dla wybranych Lokat.

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 06.11.2014 r.
 

Zobacz również:
Zmiana w Taryfie prowizji i opłat mBanku