powrót

Zmiana wartości stawek referencyjnych

Informujemy, że 7 listopada 2014 r. zmianie uległa wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych.

Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.

Stawki aktualizowane co 1-m :

- dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm, kredytu samochodowego, kredytu gotówkowego zabezpieczonego Private Banking w PLN, USD oraz EUR.

stawka

stawki obowiązujące
do  06.11.2014 r.

stawka zmieniana
od 07.11.2014 r.

WIBOR_3M PLN

2,29%

1,97%

LIBOR_3M_CHF   

0,01%

bez zmian

LIBOR_1M_EUR

0,08%

bez zmian

EURIBOR 3 M

0,17%

bez zmian

LIBOR_3 M_USD

0,21%

bez zmian

LIBOR_1 M_GBP

0,31%

bez zmian

WIBOR_3 M GBP

0,51%

bez zmian

LIBOR_3 M_CHF

0,50%

bez zmian


  - dla kredytów odnawialnych w mBanku w tym Private Banking

stawka

stawki obowiązujące
do  23.11.2014 r.

stawka zmieniana
od 24.11.2014

WIBOR_1M PLN

2,42%

2,01%

- dla kredytów gotówkowych Private Banking

stawka

stawki obowiązujące
do  06.11.2014 r.

stawka zmieniana
od 07.11.2014

WIBOR_3 M PLN

2,42%

1,97%

 
Dla kredytu gotówkowego udzielanego do 01.10.2013 kredytu samochodowego, kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 18.12.2012 r.

Stawki bazowe LIBOR / WIBOR odpowiadają wartościom przypadającym na przedostatni roboczy dzień każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian wynosi 0,10 punktu procentowego.
Wyjątek stanowi stawka LIBOR1M dla CHF dla kredytu samochodowego, która odpowiada wartości przypadającej na ostatni dzień roboczy miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian w tym przypadku wynosi 0,15 punktu procentowego.

Dla kredytu gotówkowego mBanku oraz kredytu mBank RATY stawka WIBOR odpowiada wartości przypadającej na przedostatni dzień roboczy miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian dla kredytów udzielanych do 01.10.2013 wynosi 0,75 punktu procentowego.
Dla aktywnych Klientów aktualizacja stawek w systemie aft dokonywana jest najpóźniej piątego roboczego dnia miesiąca kalendarzowego.

Dla kredytu odnawialnego w mBanku oraz Private Banking stawka  WIBOR 1M odpowiada wartości przypadającej na przedostatni dzień roboczy miesiąca z wyłączeniem sobót. Minimalne pasmo zmian w tym przypadku wynosi 0,15 punktu procentowego. Dla aktywnych Klientów aktualizacja stawki w systemie aft dokonywana jest 15 dnia roboczego.

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do 19.12.2012 r. Stawki bazowe LIBOR/WIBOR Bank odpowiadają wartościom przypadającym w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. W przypadku, gdy w dniu sprawdzenia, stawka referencyjna różni się od stawki bazowej obowiązującej w Banku, Bank dokonuje zmiany stawki bazowej w granicach zmiany stawki

Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu (altamira) począwszy od 10.05.2012 r.
Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR  odpowiadają wartościom obowiązującym w  przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M w systemie AFT dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.


Stawki dla klientów korzystających z Oferty indywidualnej, Oferty Premium, Private Banking i Firm:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Zobacz archiwum zmian stawek referencyjnych

Stawki dla klientów Private Banking:
Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne
Zobacz archiwum zmian stawek referencyjnych