powrót

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym MetLife SFIO Parasol Światowy oraz polityce inwestycyjnej funduszy

Informujemy, iż MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało w dniu 1.03.2016 r. zmiany funduszy źródłowych czterech subfunduszy MetLife SFIO Parasola Światowego:
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich,
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych,
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich.

W związku ze zmianą funduszy źródłowych, zaktualizowany został Prospekt Informacyjny MetLife SFIO Parasol Światowy oraz opis polityki inwestycyjnej następujących funduszy:
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich,
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących.

Szczegółowy wykaz zmian dostępny jest w załączonym dokumencie.