powrót

Zmiany w regulaminach świadczenia usług maklerskich "eMakler"

Informujemy, że 20 maja 2016 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”

 

Zmiany polegają na:

 

- aktualizacji wysokości kapitału zakładowego w § 1 ust. 4 pkt. 2,
- skreśleniu § 10 ust. 2 pkt. 3 dotyczącego rozwiązania umowy z Klientem w sytuacji, gdy rozwiązaniu ulegnie umowa między mBankiem S.A. a Domem Maklerskim mBanku S.A.

Dodatkowo 19 maja 2016 r. zmodyfikowane zostaną zapisy regulaminów dotyczących świadczenia usług maklerskich po stronie Domu Maklerskiego mBanku (podmiot wykonujący zlecenia w ramach usługi eMakler):

 

W „Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym dla klientów banków” zmiana polega na skreśleniu 8 ust.3 pkt. 3.

 

W „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski mBanku w obrocie zorganizowanym derywatami dla klientów banków” zmodyfikowany został §20 ust 5, który od 19 maja brzmieć będzie następująco „Umowa Derywatów wygasa w każdym przypadku wygaśnięcia Umowy.” 

Regulamin obowiązujący od 20 maja 2016 r.

- Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
 

Regulaminy Domu Maklerskiego mBanku obowiązujące od 19 maja 2016 r.

- Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym dla klientów banków,
-
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski mBanku w obrocie zorganizowanym derywatami dla klientów banków.