powrót

ROVESE S.A. - wezwanie do sprzedaży akcji

Przedmiotem Wezwania jest 57.442.618 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.
Wzywający w wyniku niniejszego wezwania zamierza osiągnąć 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającym jest FTF Galleon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Nabywającym jest FTF Galleon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.
Cena za jedną akcję spółki ROVESE S.A. wynosi: 2,61 zł.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki ROVESE S.A. będą przyjmowane od 20 kwietnia 2016 r. do 30 maja 2016 r.

 

Planowany dzień rozliczenia transakcji jest uzależniony od terminu złożenia zapisu:
- 27 kwietnia 2016 - dla zapisów złożonych w okresie 20-24 kwietnia,
- 17 maja 2016 - dla zapisów złożonych w okresie 25 kwietnia - 12 maja,
- 2 czerwca 2016 - dla zapisów złożonych w okresie 13-30 maja.

 

Klienci eMaklera odpowiadają na zaproszenie składają na mLinii dyspozycję zawierającą:
- numer rachunku w mDM,
- liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
- adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

 

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do jednego z POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, aby złożyć ofertę sprzedaży akcji.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat mDM.