powrót

Zmiany w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia dotyczących Travel Pakietu World Elite

12 maja 2016 r., posiadaczy kart kredytowych World Elite MasterCard obowiązywać będą nowe Warunki Ubezpieczenia dotyczące Pakietu Travel World Elite.
Zmiany mają charakter formalny, warunki oraz zakres ubezpieczenia nie zmienią się. Modyfikacje polegają przede wszystkim na: 
- doprecyzowaniu pojęć i definicji,
- szczegółowym opisaniu procedur reklamacyjnych, zasad realizacji świadczeń i obowiązków ubezpieczonego. Ubezpieczenie pozostaje nadal bezpłatne.

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia dotyczące Pakietu Travel World Elite obowiązujące od 12 maja 2016 r.