powrót

Od 13 stycznia 2018 r. zmiany w przelewach zagranicznych

Zmiany dotyczą opłat za zlecenie przelewów zagranicznych w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (obszar EOG). Wynikają z nowelizacji dyrektywy unijnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, tzw. PSDII). 
 
W zależności od wybranej opcji, opłatę za przelew może ponosić osoba zlecająca płatność lub opłatę ponosi nadawca i odbiorca przelewu
 
Po 13 stycznia 2018 r. zalecamy wybieranie opcji podziału opłaty za przelew między nadawcę a odbiorcę. W tym wariancie unikniesz obciążenia kosztami banków trzecich, które, jeśli się pojawią, będzie ponosił odbiorca przelewu. Jedynym kosztem za przelew w tej opcji jest opłata za przelew zagraniczny zgodna z TPIO mBanku. Jeśli w transferze pieniędzy pośredniczą inne banki, to zgodnie z przepisami nie mogą pobierać opłat z kwoty przelewu.
 
Jeśli zlecasz przelew zagraniczny i wybierzesz opcję, w której tylko Ty ponosisz opłatę z tego tytułu, wówczas możesz spotkać się z następującymi konsekwencjami:
 
- opóźnienie w realizacji płatności,
- dodatkowe koszty przelewu pochodzące z banku odbiorcy
- jednostronna zmiana opcji kosztów przez banki trzecie, w tym bank odbiorcy
- zwrot przelewu