powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 21.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 04.03.2020 r. do 02.06.2020 r.
WIBOR 3M PLN 1,71000%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 1,58040%
LIBOR 3M GBP 0,71790%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 04.03.2020 r. do 02.06.2020 r.
EURIBOR 3M -0,42500%
LIBOR 3M USD 1,58040%
LIBOR 3M JPY -0,06630%
LIBOR 3M GBP 0,71790%

 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 07.05.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 08.05.2020 r.
WIBOR 3M PLN 1,17% 0,69%
LIBOR 3M CHF -0,66% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,47% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,26% bez zmian
EURIBOR 3M -0,43% -0,26%
LIBOR 1M USD 0,98% 0,37%
LIBOR 3M USD 1,43% 0,69%
LIBOR 1M GBP 0,25% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,57% bez zmian


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Stawka Stawki obowiązujące
do 21.05.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 22.05.2020 r.
WIBOR 1M PLN 1,14% 0,64%


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 05.05.2020 r.
Stawki obowiązujące
od 06.05.2020 r.
WIBOR 1M PLN 1,14000% 0,64000%
LIBOR 1M CHF -0,79600% -0,71700%
LIBOR 1M USD 0,94088% 0,43763%
LIBOR 1 M EUR -0,41700% -0,40743%
EURIBOR 1M -0,44300% -0,44800%
LIBOR 1M JPY -0,13350% -0,04383%
WIBOR 3M PLN 1,17000% 0,69000%
LIBOR 3M CHF -0,67420% -0,57900%
LIBOR 3M EUR -0,29571% -0,17357%
EURIBOR 3M -0,34900%

-0,22300%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne