powrót

Nowe fundusze w naszej ofercie - AXA TFI S.A. na platformie SFI

Dzisiaj wprowadziliśmy do naszej oferty nowe subfundusze oferowane przez AXA TFI S.A., wydzielone w ramach specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (SFIO).
Fundusze są dostępne w serwisie transakcyjnym oraz na mLinii
.


Wśród nowych propozycji znajdziesz:
1. AXA Globalnych Strategii Dłużnych – więcej informacji o funduszu znajdziesz tutaj.
2. AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych – więcej informacji o funduszu znajdziesz tutaj.
3. AXA Globalnej Makroalokacji – więcej informacji o funduszu znajdziesz tutaj.
4. AXA Akcji Europejskich Małych Spółek – więcej informacji o funduszu znajdziesz tutaj.
5. AXA Akcji Amerykańskich – więcej informacji o funduszu znajdziesz tutaj.
6. AXA Globalny Akcji – więcej informacji o funduszu znajdziesz tutaj.