powrót

Zmiany nazw i polityki inwestycyjnej – Noble Funds FIO

W związku ze zmianami w prospekcie Noble Funds FIO, zmianie ulegną również nazwy, klasyfikacja oraz polityka inwestycyjna poniższych funduszy.
Na platformie SFI nadal, w ten sam sposób można składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Zlecenia stałe w ramach regularnego inwestowania będą realizowane w takim sam sposób.

Poniżej lista funduszy objętych aktualizacją oraz krótki opis zmian.

 

Dotychczasowa nazwa Nowa nazwa Zmiany w klasyfikacji Zmiany w polityce inwestycyjnej Więcej informacji na stronie
Noble Fund Akcji Noble Fund Akcji Polskich   Fundusz będzie inwestował wyłącznie na polskim rynki https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html?funds[]=0381
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek     Spółki polskie przestają być dominująca częścią portfela. Inwestycje będą dokonywane zarówno na rynku polskim, amerykańskim i na rynkach Europy zachodniej https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html?funds[]=0382
Noble Fund Global Return Noble Fund Akcji Amerykańskich Fundusz akcji
 
Fundusz staje się funduszem akcyjnym, który będzie inwestował w akcje na rynku amerykańskim https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html?funds[]=0386
Noble Fund Mieszany Noble Fund Emerytalny   Zmianie ulega benchmark funduszu. Szczegółowy opis znajduje się w Kluczowych Informacjach dla Inwestora https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html?funds[]=0380
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Noble Fund Stabilny   Zmianie ulega benchmark funduszu. Szczegółowy opis znajduje się w Kluczowych Informacjach dla Inwestora https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html?funds[]=0383
Noble Fund Timingowy Noble Fund Akcji Europejskich Fundusz akcji
 
Fundusz staje się funduszem akcyjnym, który będzie inwestował w akcje na rynkach państw Unii Europejskiej https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html?funds[]=0384