powrót

Skarbiec Global Funds SFIO – likwidacja subfunduszy

30 czerwca 2020 r., Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpocznie likwidację 3 subfunduszy wydzielonych w ramach parasola Skarbiec Global Funds SFIO:

  • Skarbiec - Global Bond Opportunities
  • Skarbiec - Global Income
  • Skarbiec - Global Select Equity


Do 24 czerwca na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych można kupić, sprzedać i zamienić jednostki uczestnictwa tych subfunduszy. Później operacje zostaną zablokowane. Nie będą wykonywane złożone zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

Zlecenia sprzedaży złożone do 24 czerwca, przed 15:30, zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem likwidacji subfunduszy. W pozostałych przypadkach środki zostaną wypłacone po zakończeniu likwidacji, szacunkowo w trzecim kwartale 2020 roku.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie Skarbiec TFI S.A.