powrót

Idea Bank S.A. – przymusowa restrukturyzacja

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zdecydował 31 grudnia 2020 r. o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. Oznacza to, że dotychczas wyemitowane akcje spółki umorzono. Zgodnie z decyzją BFG i uchwałą KDPW S.A. usunęliśmy akcje Idea Bank z rachunków klientów. Nie będą już one notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej na temat decyzji BFG możesz przeczytać tutaj.