powrót

Zmiany nazw i polityki inwestycyjnej – Noble Funds FIO

2 stycznia 2021 br.  zmieniła się polityka inwestycyjna subfunduszu Noble Fund Africa and Frontier.
Co musisz wiedzieć?

  • Zmieniła się również nazwa subfunduszu na Noble Fund Strategii Mieszanych.
  • Obecnie subfundusz działa w formule Fund of Funds, a w swojej polityce inwestycyjnej będzie zbliżony będzie do kategorii funduszy mieszanych.
  • Subfundusz nie ma benchmarku.


Na platformie SFI możesz nadal, w ten sam sposób można składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Zlecenia stałe w ramach regularnego realizujemy w takim sam sposób.

Dowiedz się więcej o Noble Fund SFIO Africa and Frontier.