powrót

Zmiana nazwy funduszy inwestycyjnych z AXA na UNIQA

UNIQA w październiku 2020 r. została właścicielem spółek AXA w Polsce, ale również w Czechach i Słowacji. Tym samym umocniła swoją pozycję na rynku.
Obecnie AXA i UNIQA w Polsce działają jeszcze jako odrębne podmioty prawne. A zgodnie z zapowiedziami, połączenie prawne spółek ubezpieczeniowych planowane jest przed końcem pierwszego półrocza 2021 r., a dokładnie 10 kwietnia. Wtedy też AXA zmieni nazwę na UNIQA.

W przypadku usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) oznacza, że:
1. Zmieni się nazwa AXA TFI S.A. na UNIQA TFI S.A.
2. Zmienią się nazwy funduszy inwestycyjnych AXA TFI S.A.
Zmiany będą widoczne 12 kwietnia na naszej stronie, w serwisie transakcyjnym oraz w aplikacji mobilnej.
Połączenie nie wpływa na politykę inwestycyjną funduszy, ryzyko czy na dane do wpłat.

Na platformie SFI nadal, w ten sam sposób można składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Zlecenia stałe w ramach regularnego inwestowania będą realizowane w takim sam sposób i nie wymagają żadnych modyfikacji.