powrót

Zmieniamy Tabelę stóp procentowych

Od 9 marca br. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych dla klientów Private Banking. Podnieśliśmy wysokość oprocentowania:

  • należności przeterminowanych (listę kredytów i rachunków objętych zmianą znajdziesz w Wykazie zmian),
  • wybranych kart kredytowych (w tabeli nazywamy je oprocentowaniem kredytu w rachunku karty),
  • usługi „Spłaty na raty”, którą uruchomiliśmy do 3 lutego 2013 roku.

Zmiana wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 8 marca 2022 r. Tą decyzją Rada Polityki Pieniężnej ponownie podwyższyła wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Treść tej decyzji znajdziesz tutaj.


Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.

Zestawienie dokumentów

 

 

 

Kategorie:

Private Banking