powrót

Zmieniamy wskaźniki referencyjne

Zmienia się wartość niektórych wskaźników referencyjnych dla produktów kredytowych. Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych klientom private banking w PLN
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach innych niż PLN, udzielanych klientom private banking do dnia 21.07.2017 r.

Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:

 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.06.2022 r. do 4.09.2022 r.
WIBOR 3M PLN 6,56000%                                                                 
EURIBOR 3M -0,35400%
LIBOR 3M USD 1,58043%
LIBOR 3M GBP 1,40900%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Wskaźniki referencyjne aktualizowane co 3 miesiące:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
od 3.06.2022 r. do 4.09.2022 r.
EURIBOR 3M -0,35400%
LIBOR 3M USD 1,58043%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów WWJ, kredytów zabezpieczonych dla firm oraz kredytu samochodowego – wskaźniki referencyjne aktualizowane co 1 miesiąc:
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 4.08.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 5.08.2022 r.
WIBOR 3M PLN 7,05000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,77% bez zmian
LIBOR 1M EUR -0,57% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,53% bez zmian
EURIBOR 3M -0,19100% 0,26700%
LIBOR 1M USD 1,71314% 2,37314%
LIBOR 3M USD 2,27714% 2,78229%
LIBOR 3M GBP 1,67290% 1,94730%
Saron Compound CHF 3M do korekty -0,63270% -0,47370%
EURIBOR 3M do korekty -0,19100% 0,26700%


Dla kredytów odnawialnych dla osób fizycznych, private banking:

 

Wskaźnik Wskaźnik obowiązujący
do 21.08.2022 r.
Wskaźnik obowiązujący
od 22.08.2022 r.
WIBOR 1M PLN 6,59000% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Wskaźniki referencyjne 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
do 10.05.2012 r.).
Wskaźniki referencyjne 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych
od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Wskaźnik Wskaźniki obowiązujące
do 2.
08.2022 r.
Wskaźniki obowiązujące
od 3.
08.2022 r.
WIBOR 1M PLN 6,59000% 6,71000%
LIBOR 1M USD 1,71314% 2,37314%
LIBOR 1M EUR -0,62029% bez zmian
EURIBOR 1M -0,53500% -0,03500%
LIBOR 1M JPY -0,05616% -0,05413%
Saron Compound CHF 1M -0,48130% -0,20820%
EURIBOR 1M do korekty -0,53500% -0,03500%

 
Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. wskaźniki LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja wskaźników 1-M i 3-M dokonywana
jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych wskaźników referencyjnych pozostają bez zmian.