powrót

Wprowadzamy spotkania wideo i dostosowujemy się do zmian

Zmieniamy regulaminy

Obecnie większość swoich spraw załatwiasz szybko i wygodnie w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej. Rozumiemy jednak, że czasem potrzebujesz porozmawiać ze swoim doradcą. Już niedługo zrobisz to na spotkaniu wideo, bez wychodzenia z domu.  

 Wkrótce będziesz mógł skorzystać:

  • z płatności BLIKIEM aż 10 razy dziennie (teraz 5 razy). Zwiększamy domyślny limit ilościowy na te transakcje. Nadal, w serwisie transakcyjnym możesz ustawić własny limit,
  • z możliwości sprawdzenia czy odbiorca przelewu jest płatnikiem VAT (tzw. biała lista). Zrobisz to w serwisie transakcyjnym, zanim zlecisz przelew.

Od 29 października 2021 r.:  

Będziemy mogli wypowiedzieć umowę rachunku, jeśli zwiększy się ryzyko jego obsługi. Zrobimy to, gdy Twoja działalność będzie niezgodna z przepisami prawa lub narazi nas na utratę reputacji.   

Od 29 października 2021 r.:

  • będziemy mogli wypowiedzieć umowę o bramkę płatności paynow. Zrobimy to, jeśli zauważymy ryzyko związane z jej korzystaniem np. Twoja strona nie spełni postanowień regulaminu – co może wpływać m.in. na utratę bezpieczeństwa transakcji,
  • aby zapewnić większe bezpieczeństwo transakcji, będziemy mogli sprawdzić czy Twoja strona spełnia np. wymagania prawne lub działa pod wskazanym adresem. Dodatkowo przedstawiamy listę dokumentów i oświadczeń, o które możemy Cię poprosić.

Od 31 października 2021 r.:  

Gdy otrzymasz lub zlecisz przelew do jednego z krajów trzecich wysokiego ryzyka (ich listę określa Komisja Europejska, np. Iran, Syria):

  • będziemy mogli wstrzymać realizację przelewu (maksymalnie do 5 dni roboczych),
  • skontaktujemy się wtedy z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje lub dokumenty do tej płatności,
  • jeśli nadal będziemy mieli wątpliwości co do źródła pochodzenia środków, odrzucimy przelew.  

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, będziemy okresowo sprawdzać dane Twojej działalności (np. nazwę firmy, numer NIP lub PKD) w CEIDG. Gdy okaże się, że te dane które mamy są nieaktualne, poprawimy je samodzielnie, na podstawie informacji z CEIDG.

Musimy tak działać, ponieważ zmieniła się ustawa (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), która nałożyła na nas nowe obowiązki.
 

Od 15 grudnia 2021 r. zmieniamy walutę rozliczeniową dla kart Mastercard. Do tej pory była nią EUR, a teraz będzie PLN. Dlatego zmieniamy zapisy, które dotyczą przewalutowań transakcji wykonanych tą kartą. Robimy to, abyś miał takie same zasady i koszty przewalutowania transakcji, niezależnie od rodzaju karty.

Od 1 stycznia 2022 r.:

  • dla rachunków i lokat zmiana wskaźnika LIBOR nie będzie wpływać na wysokość ich oprocentowania. Od tego dnia wskaźnik nie będzie już publikowany,  
  • dla kredytów opartych o wskaźnik LIBOR, WIBOR, EURIBOR dodajemy nowe zasady postępowania. Dowiesz się z nich jak będziemy reagować w przypadku zmiany, wycofania lub braku publikacji tych wskaźników.

 

Zestawienie dokumentów

 

Kategorie:

Firmy