powrót

Eksperci docenili nas za odpowiedzialne prowadzenie biznesu

Listki CSR, Ranking Odpowiedzialnych Firm, badanie Diversity IN Check i raport „Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu to tylko niektóre z inicjatyw, w których ostatnio zostaliśmy wyróżnieni.
W ostatnich tygodniach dostaliśmy kilka nagród za nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju (ESG). Wyniki poszczególnych konkursów pokazują, że konsekwentnie realizujemy cele ESG, które są nieodłączną częścią naszej strategii.


Naszym najnowszym osiągnięciem jest 7. lokata w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, o trzy pozycje lepsza niż rok temu. Tę listę najbardziej odpowiedzialnych biznesów z różnych branż w Polsce opracowują Kozmiński Business Hub, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) i Deloitte. W tym roku organizatorzy kompleksowo oceniali zagadnienia ESG, zgodnie ze standardami raportowania zrównoważonego rozwoju, które wprowadza UE.
W połowie czerwca tygodnik Polityka, FOB i Deloitte rozstrzygnęli konkurs Listki CSR. Podobnie, jak rok wcześniej, otrzymaliśmy nagrodę Srebrnego Listka CSR. Jury oceniało takie aspekty działalności firm, jak:

 • ochrona środowiska, w tym klimatu,
 • relacje z pracownikami i z klientami,
 • etyka w biznesie,
 • prawa człowieka,   
 • zaangażowanie społeczne, w tym wsparcie dla Ukrainy,
 • miejsce ESG w strategii i systemie zarządzania firmą.


Dostaliśmy też kilka wyróżnień w obszarze różnorodności i inkluzywności. Jedno z nich to wynik badania Diversity IN Check, które prowadzi FOB (koordynator Karty Różnorodności, którą podpisaliśmy). Po raz drugi znaleźliśmy się w wąskim gronie polskich firm, które według FOB przodują w zarządzaniu różnorodnością i rozwijaniu włączających praktyk w organizacji. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w kategorii „Lider różnorodności” w konkursie Diamenty Sustainable Economy. Z kolei w rankingu instytucji finansowych dbających o równość osób LGBT+, który organizuje portal Cashless.pl, dostaliśmy 85 punktów na 100 możliwych.


FOB wyróżnił też nasze działania ESG w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Znalazło się w nim 10 projektów, które prowadziliśmy w zeszłym roku:

 • Pomoc Ukrainie (w tym we współpracy z Fundacją PCPM),
 • Wsparcie Finału WOŚP przez wolontariuszy mBanku,
 • Kampania edukacyjna „Ludzie są niesamowici” i test cyberbezpieczeństwa,
 • Książka mFundacji pt. „Matematyka na zielono”, która łączy edukację matematyczną i ekologiczną,
 • Finansowanie transformacji energetycznej gospodarki,
 • Postępy w redukcji emisji gazów cieplarnianych mBanku,
 • Produkty i usługi finansowe, które wspierają cele ESG,
 • Kultura różnorodności i inkluzywności,
 • Działania na rzecz zdrowych finansów klientów mBanku,
 • Kodeks i poradnik ESG dla dostawców.


Każde wyróżnienie nas cieszy i motywuje do dalszej pracy. Udział w konkursach i ocenach ratingowych pomaga nam mierzyć postęp w realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pozwala nam też śledzić zmieniające się oczekiwania dotyczące tego, jak firmy powinny uwzględniać kwestie ESG w swoim biznesie.


Więcej informacji o naszych działach ESG można znaleźć na tej stronie.