powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Właśnie zaktualizowaliśmy certyfikaty dla www.mbank.pl,

Nowy certyfikat:
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 17.01.2023 r. do 24.01.2024 r.
Odcisk palca: 503407268bfad6a2a604d2f8df7d6aeff3b62401


Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo.