powrót

Co dla Ciebie jako klienta banku oznacza to, że masz zastrzeżony numer PESEL ?

Zgodnie z ustawowymi przepisami prawa, które mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości, od 1 czerwca 2024 r. osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

  • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
  • wziąć kredytu czy pożyczki,
  • zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
  • w kasie placówki wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (to jest 12 726 zł od 1 stycznia 2024 r.), ograniczenie dotyczy sumy wypłat z wszystkich posiadanych kont, w jednym dniu, we wszystkich placówkach).
     

By dowiedzieć się, jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL albo go zastrzec wejdź na stronę www.gov.pl, do aplikacji mObywatel lub idź do urzędu gminy.

Przepisy prawa umożliwiają ponowne zastrzeżenie numeru PESEL, gdy wcześniejsze zastrzeżenie zostało cofnięte.