powrót

Zmiana Regulaminów mBanku

Informujemy, że z dniem 3.09.2013 r. ulegają zmianie następujące regulacje mBanku:
1. Regulamin usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów
2. Warunki usługi Pakiet w mBanku

Zmiany w Regulaminie usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów dotyczą:
- ograniczenia zakresu korzystania z usługi do wszystkich bankomatów w Polsce
- ujednolicenia zapisów w Regulaminie do innych regulacji w Banku określających zasady korzystania z usług oferowanych przez Bank
- zmian o charakterze porządkowym.

Zmiany w Warunkach usługi Pakiet w mBanku dotyczą:
- usunięciu zapisów dot. aktywacji usługi Pakiet w związku z zakończeniem sprzedaży tej usługi z dniem 4.06.2013 r.
- modyfikacji zapisów dot. zasad pobierania opłaty z tytułu korzystania z usługi Pakiet
- zmian o charakterze porządkowym.

Zobacz Regulamin usługi Wypłaty ze wszystkich bankomatów obowiązujący od 3.9.2013 r.

Zobacz Warunki usługi Pakiet w mBanku obowiązujące od 3.9.2013 r.

Tagi:

mBank, komunikaty