powrót

Informacja dotycząca ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF

Podobnie jak w ubiegłym roku, mBank zastosuje czasowe uwzględnienie ujemnej wartości LIBOR-u. Dotyczyć to będzie także sytuacji, w której wysokość LIBOR przekracza wartość marży przyjętej w umowie. Innymi słowy, uwzględniamy fakt, że w 2017 r. możliwe było wystąpienie ujemnego oprocentowania kredytu. Dzięki takiemu działaniu zmniejszamy negatywne skutki wahań szwajcarskiej waluty dla naszych kredytobiorców.
 
W związku z tym, w marcu br. obniżymy kapitały kredytów waloryzowanych w CHF o indywidualnie wyliczoną kwotę (za 2017 r.). Wszystkich kredytobiorców, których dotyczy powyższy zwrot, poinformujemy indywidualnie w komunikacie dostępnym w serwisie transakcyjnym.

Przypominamy również, że standardowo stosujemy zasadę, zgodnie z którą ujemna wartość stawki LIBOR pomniejsza marżę kredytową. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wartość stawki LIBOR przekracza wysokość marży zapisanej w umowie. Wówczas bank przyjmuje, że oprocentowanie kredytu hipotecznego CHF wynosi zero (0%). Decyzja ta opiera się na przepisach prawa. Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych  w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Oznacza to, że umowa kredytu jest odpłatna, a bank udostępnia kredytobiorcy kwotę kredytu w zamian za wynagrodzenie.

Dodatkowe informacje o wsparciu dla klientów spłacających kredyty denominowane w CHF, dostępne są tutaj.