powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Zaktualizowaliśmy certyfikaty dla:

m.mbank.pl

Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 03.03.2020 do 17.03.2021
Odcisk palca: ee2b80f22bba159470d9438bea6ef79354a64d69

przelewy.mbank.pl
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 03.03.2020 do 17.03.2021
Odcisk palca: 149ab046c60668bfe9f3a891b76b04265481118a

form.mbank.com.pl
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 02.03.2020 do 15.03.2021
Odcisk palca: d67765b326da8c330080293c226115854d340995

form.mbank.pl
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 02.03.2020 do 15.03.2021
Odcisk palca: dc6bd5115f184a639fa7dc5881f7b08feff813f4


Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie "Bezpieczeństwo".