powrót

Aktualizujemy regulaminy korporacyjnych kart płatniczych oraz przedpłaconych kart płatniczych

1 marca 2024 r. zaktualizujemy i odświeżymy brzmienie regulaminów:

 • Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa payWave
 • Regulamin karty płatniczej Visa Business Świat
 • Regulamin karty płatniczej Mastercard Business debetowa w EUR
 • Regulamin karty płatniczej Mastercard Business debetowa WOŚP
 • Regulamin korporacyjnych kart płatniczych
 • Regulamin firmowych kart przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.
 • Regulamin indywidualnych kart przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.

 
Zmiany dotyczą:
1. Regulaminu karty płatniczej Visa Business debetowa payWave

 • rozdział VI - zmiany dotyczą włączenia PINu elektronicznego dla tej karty,
 • w § 21 zmieniamy zapisy dotyczące limitów autoryzacyjnych, 
 • w § 74 zmieniamy zapisy w pkt. 1 oraz w pkt. 3.

2. Regulaminu karty płatniczej Visa Business Świat, Regulamin karty płatniczej Mastercard Business debetowa w EUR oraz Regulaminu karty płatniczej Mastercard Business debetowa WOŚP

 • w § 21 zmieniamy zapisy dotyczące limitów autoryzacyjnych, 
 • w § 33 i § 34 dodajemy zapisy dotyczące usług dodatkowych,
 • w § 76 zmieniamy zapisy w pkt. 1 oraz w pkt. 3 (§ 74 w „Regulaminie karty płatniczej Mastercard Business debetowa WOŚP").

3. Regulaminu korporacyjnych kart płatniczych

 • w § 30 zmieniamy zapisy dotyczące limitów autoryzacyjnych, 
 • w § 39 zmieniamy zapisy pkt. 4.,
 • w § 86 zmieniamy zapisy w pkt. 1 oraz w pkt. 3.

4. Regulaminu firmowych kart przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A. oraz Regulaminu indywidualnych kart przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A. zmieniamy zapisy dotyczące limitów autoryzacyjnych.
 
Regulaminy zamieściliśmy w sekcji Regulaminy i dokumenty.
 
Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z Centrum Klienta.

Kategorie:

MSP i Korporacje