powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

Informujemy, że 1 maja 2018 r. mBank S.A. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmiany polegają przede wszystkim na zróżnicowaniu prowizji za obsługę gotówkową w zależności od sposobu dokonywania wpłat/wypłat – w oddziale (kasa) albo w sortowni mBanku lub we wrzutni gotówkowej - oraz na znacznym podniesieniu wysokości prowizji za obsługę gotówkową kasową (rozdział I.A pozycja 5-9 (wpłaty i wypłaty gotówkowe)). Podniesienie wysokości prowizji za obsługę gotówkową kasową związane jest z tym, że mBank preferuje obrót gotówkowy pozakasowy (wrzutnie gotówkowe, sortownie mBanku, konwoje bankowe, wpłatomaty i bankomaty, wpłaty i wypłaty w placówkach Poczty Polskiej, przekazy pocztowe realizowane w ramach systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet). Powyższe zmiany dotyczą również Klientów korzystających z Pakietów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (rozdział XI i XII (Pakiety dla MSP)).

mBank wprowadził również zmiany dotyczące wydawania zaświadczeń (rozdział I. F pozycja 4), i opinii bankowych (rozdział X pozycja 4), różnicując wysokość opłat w zależności od kanału, za pomocą którego Klient składa wniosek o wydanie zaświadczenia/opinii – preferowaną przez mBank formą złożenia wniosku o zaświadczenie/opinię jest system bankowości elektronicznej mBank CompanyNet. Zróżnicowano również wysokość opłaty za wydanie opinii audytorskich (rozdział X pozycja 5) w zależności od tego, czy opinia obejmuje wyłącznie informacje o rachunkach bankowych (w tym lokatach bankowych) Klienta, czy również o innych produktach Klienta.

Dodatkowo, mBank wprowadził opłatę za nową usługę Mobilna Autoryzacja (rozdział I.C.2 pozycja 11 oraz rozdział I.C.3 pozycja 2). Nowa usługa Mobilna Autoryzacja jest alternatywą, która docelowo ma zastąpić token sprzętowy, obecnie wykorzystywany do autoryzacji w ramach bankowości elektronicznej mBank CompanyNet. Mobilna autoryzacja jest oparta na software’owym mechanizmie, realizowanym poprzez aplikację mobilną.

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 1 maja 2018 r.)

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

MSP, Taryfa