powrót

Zaktualizowaliśmy regulaminy przedpłaconych kart płatniczych

W styczniu informowaliśmy o zmianach w bankowości elektronicznej mBank CompanyNet. Zmiany są związane z Ustawą o Systemie Informacji Finansowej i rozszerzeniem danych wymaganych od użytkowników kart.
 
Zaktualizowaliśmy §3 ust. 7 i 8 „Regulaminu Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.” oraz „Regulaminu Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.” - zmiany dotyczą danych jakich wymagamy od użytkowników kart.
Regulaminy weszły w życie 10 lutego 2023 r., razem z Ustawą o Systemie Informacji Finansowej.
 
Mamy prawo do jednostronnej zmiany regulaminów, piszemy o tym w  §44 Regulaminu Indywidualnych Kart Przedpłaconych i §45 Regulaminu Firmowych Kart Przedpłaconych.

Jeśli akceptują Państwo nową treść regulaminów i rozszerzony katalog danych, nie muszą Państwo nic robić. Przypominamy jednak o aktualizacji danych użytkowników.
 
Jeśli nie akceptują Państwo nowej treści regulaminów lub rozszerzonego katalogu danych od użytkowników, prosimy o poinformowanie nas o tym w ciągu 14 dni od publikacji tego komunikatu.
Utracą Państwo prawo do posługiwania się tymi kartami, a my potraktujemy to jako wypowiedzenie umowy.

Regulaminy zamieściliśmy w sekcji Regulaminy i dokumenty.

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z Centrum Klienta lub swoim doradcą.

Kategorie:

MSP i Korporacje