powrót

Zmiana Tabeli oprocentowania mBanku

Informujemy, że 22.04.2014 r. zmianie ulegają Tabele stóp procentowych mBanku dla osób fizycznych oraz firm.

Osoby fizyczne

Zmiany dotyczą przede wszystkim:
- wprowadzenia do oferty lokat 3, 6, 12 miesięcznych, oferowanych w walutach obcych USD, EUR, GBP;
o nowościach w ofercie oszczędnościowej powiadomimy wkrótce na stronach banku,
- zmiany nazw lokat (np. dotychczasowa nazwa mLokata przyjmuje nazwę Lokata),
- zmiany oprocentowania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego eMax walutowy prowadzony w CHF.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 22.04.2014 r.

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Firmy

Zmiany dotyczą przede wszystkim:
- wprowadzenia lokat 3, 6, 12 miesięcznych,  oferowanych w PLN oraz w walutach obcych USD, EUR, GBP;
o nowościach w ofercie oszczędnościowej powiadomimy wkrótce na stronach banku;
- wprowadzenia zapisów dotyczących oprocentowania należności przeterminowanych dla Kredytu obrotowego.

Tabele stóp procentowych obowiązują od 22.04.2014 r.

Pobierz:
Szczegółowy wykaz zmian
Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.