powrót

Zmieniamy cennik, regulaminy i tabele oprocentowania - nowe karty, wpłatomaty, bezpieczeństwo

Wkrótce zmienimy cennik Twoich produktów i usług, tabele oprocentowania oraz regulaminy w mBanku. Pojawią się nowości w kartach, a od listopada wprowadzimy zmiany dotyczące wpłatomatów oraz dziennych limitów na przelewy.

Do oferty wprowadzamy możliwość płatności kartą debetową MasterCard za pomocą telefonu  (Android Pay), jeszcze zanim otrzymasz przesyłkę z kartą.


Zapoznaj się ze zmianami.

1. Zmiany w cenniku

  • Wprowadzamy zmiany we wpłatomatach

Rozszerzyliśmy sieć wpłatomatów o ponad 400 maszyn Planet Cash. Dzięki temu masz dostęp do największej sieci wpłatomatów w kraju.
Bezpłatnie skorzystasz z urządzeń sieci mBanku, Planet Cash oraz Cashline. Pieniądze nadal możesz wpłacać w urządzeniach Euronetu. Jednak od 14 listopada za każdą wpłatę pobierzemy prowizję w wysokości 0,2 %, minimum 2 zł (opłata nie będzie pobierana w urządzeniach Euronetu zlokalizowanych w placówkach mBanku).
Prowizja nie dotyczy wpłat na rachunki eKonto z Pakietem Intensive, mKonto Aquarius Intensive i eMax.
 

  • Wprowadzamy kartę Visa Świat

Więcej informacji o nowej karcie już wkrótce.
 

  • Wprowadzamy kartę Visa Foto

Visa Foto to karta, która wygląda tak, jak chcesz. Możesz wybrać własne zdjęcie albo skorzystać z przygotowanych przez nas wzorów. Kartę będziemy wydawać między innymi do: eKonta standard, eKonta z darmowymi bankomatami, eKonta mobilnego, eKonta plus, mKonta Multi Comfort i mKonta Multi Active.
Więcej informacji o Visa Foto już wkrótce.

Dodatkowo przypominamy, że 21 września rachunek eKonto mobilne dla umów zawartych od 16.02.2015 zostanie przekształcony w eKonto standard oraz eKonto mobilne plus w eKonto z taryfą plus.

Dla Twojej wygody skróciliśmy zapisy oraz tabele dotyczące produktów i usług w cenniku. Dzięki temu dokument jest krótki i przejrzysty.
Zmiany te komunikowaliśmy w lipcu.

Wykaz zmian
Nowa Taryfa prowizji i opłat

Podstawą wprowadzenia zmian w Taryfie prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. są zapisy regulaminu  otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązującego od 07.09.2017 r. (§ 65 ust. 2  pkt 5)
•    zmiana wysokości przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny
 
Wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny - zmiana
 w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r. o 83,71 zł (4 474,00 zł w II kwartale 2017 r., 4 390,29 zł w I kwartale 2017 r.).


2. Zmiany w regulaminach

  • Zmieniamy tabele funkcjonalności kanałów dostępu – wprowadzamy dzienny limit na przelewy

W listopadzie wprowadzimy możliwość ustawienia dziennego limitu na przelewy, zlecane przez internet. W dowolnym momencie będziesz mógł zmienić wysokość limitu kwotowego na przelewy w internecie. Domyślnie ustawimy wartość 500 tys. zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). Limit zmienisz na mLinii, w serwisie transakcyjnym czy w dowolnej placówce.

Dzienny limit kwotowy przelewów to maksymalna kwota, na jaką mogą opiewać Twoje przelewy z danego dnia. Limit dotyczy momentu zlecania przelewów, a nie momentu faktycznego obciążenia rachunku. Dla przelewów zlecanych w walucie obcej kwotę przeliczymy na złotówki, zgodnie z aktualnym kursem mBanku.
 

  • Zmieniamy regulamin kart debetowych – wprowadzamy możliwość płacenia nowo wydaną kartą debetową MasterCard za pomocą telefonu (Android Pay) przed otrzymaniem karty plastikowej i jej aktywacją

Do oferty wprowadzamy pierwsze w Polsce rozwiązanie, pozwalające na dokonywanie płatności telefonem, jeszcze przed otrzymaniem i aktywowaniem karty plastikowej. Dzięki tej zmianie zapłacisz telefonem w sklepach z terminalem zbliżeniowym, jeszcze zanim dotrze do Ciebie karta plastikowa.
Na czym to polega? Tuż po wydaniu karty, dodasz ją do Androida Pay w aplikacji mobilnej mBanku. W tym procesie zdefiniujesz PIN do karty, którym będziesz potwierdzać wszystkie transakcje (zarówno dokonywane telefonem, jak i później kartą plastikową). Po otrzymaniu od nas karty plastikowej, należy ją aktywować. Wtedy będziesz w pełni korzystać z możliwości swojej karty. 
 

  • Zmieniamy regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Ponieważ informację o godzinach sesji elixir znajdziesz na naszej stronie, usuwamy ją z Regulaminu Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych..

Poniżej zamieszczamy wykaz zmian w regulaminach oraz tabeli funkcjonalności, a w nim informacje o tym co i w jaki sposób się zmienia.

Wykaz zmian
Regulamin kart debetowych
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (Regulamin supermarketu funduszy inwestycyjnych)
Tabela funkcjonalności kanałów dostępu


3. Zmiany oprocentowania

14 września 2017 r. zmieniamy Tabele oprocentowania.
Oprocentowanie na rachunkach walutowych eMax USD i GBP będzie wynosiło 0%. Jeżeli chcesz oszczędzać w walucie, otwórz lokatę walutową w USD i GBP.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Podstawą wprowadzenia zmian jest zmiana wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny - § 64 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., obowiązującego od 07.09.2017 r.
Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4. Nastąpił spadek cen o 0,6 %.

Nowa wysokość oprocentowania
Tabela stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

 

Kategorie:

Oferta indywidualna