powrót

Zmieniliśmy certyfikaty bezpieczeństwa

Właśnie zaktualizowaliśmy certyfikaty dla online.mbank.pl.

Nowy certyfikat:
Wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Ważny od: 30.06.2022 do 01.07.2023
Odcisk palca: 1c9355452fd283c11d1c95dc08556162bf184dac


Przypominamy! Pamiętaj o sprawdzaniu certyfikatu każdorazowo, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego. Więcej informacji o tym jak sprawdzić certyfikat i jak bezpiecznie korzystać z sieci, znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo.