powrót

Zawieszenie nabywania Generali Surowców (dawniej Generali Akcje: Turcja)

Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu możliwości nabywania jednostek uczestnictwa funduszu Generali Surowców. Zrobimy to od 1 września 2022 r.

Jako dystrybutor funduszy inwestycyjnych jesteśmy zobowiązani kierować się najlepiej pojętym interesem inwestorów. W związku z istotną zmianą polityki inwestycyjnej tego funduszu, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu nabywania jednostek tego funduszu.

Co dalej?

  • Kupione już jednostki uczestnictwa bez zmian można zobaczyć w serwisie transakcyjnym.
  • Przez platformę SFI nadal można sprzedać jednostki uczestnictwa lub zamienić je na jednostki innych funduszy tego towarzystwa. Nie można jednak kupić nowych jednostek.
  • Nie będzie można zlecać ani zmieniać regularnego inwestowania (zlecenia stałego) dla tego funduszu. Zlecenia stałe odrzucimy dopiero w dniu ich realizacji.

Nadal pozostajemy dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Generali TFI S.A., które są dostępne bez zmian.

Więcej informacji o funduszu w dokumentach dostępnych na stronach Generali Surowców.

  

Tagi:

Inwestycje