powrót

Zmiany w regulaminach dla klientów Private Banking

Informujemy, że zmianie ulegają wybrane regulaminy mBanku dla klientów Private Banking.

Zmiany w regulaminach dotyczą przede wszystkim uspójnienia i ujednolicenia poszczególnych zapisów oraz dostosowaniem dokumentacji do wytycznych i rekomendacji organów nadzoru.

6 października 2014 r. zmianie ulega „Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mBanku S.A.” wraz z „Warunkami udzielania kredytu gotówkowego dla Klientów Private Banking mBanku S.A.”

Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian zamieszczamy poniżej.

„Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mBanku S.A.”
Zmiana obejmuje:
- usunięciepkt.4 w § 2,
- modyfikację postanowień ust. 5 w § 8,
- modyfikację postanowień § 9,
- modyfikację postanowień ust. 8 w § 10,
- modyfikację postanowień ust. 8 w § 28.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujące do 05.10.2014 r.
Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujące od 06.10.2014 r.

„Warunki udzielania kredytu gotówkowego dla Klientów Private Banking mBanku S.A.”
Zmiana obejmuje:
- uzupełnienie ust. 7 w § 3,
- usunięcie ust. 5 i 8 w § 5.

Warunki udzielania kredytu gotówkowego dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujące do 05.10.2014 r.
Warunki udzielania kredytu gotówkowego dla Klientów Private Banking mBanku S.A. obowiązujące od 06.10.2014 r.

Natomiast 20 października 2014 r. zmianie ulegają:
-  „Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
- „Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”

Szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian:

Zmiana „Regulaminu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”  polega na:
- doprecyzowaniu § 3 ust. 20 Regulaminu dotyczącego odmowy przyjęcia przez Bank zleceń lub dyspozycji Klienta.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 19.10.2014 r.
Regulaminu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązuje od 20.10.2014 r.

Zmiana „Regulaminu udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A” polega na:
-  modyfikacji § 13 ust. 2 określającego odpowiedzialność Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dyspozycji.

Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 19.10.2014 r.
Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A obowiązuje od 20.10.2014 r.
 

Kategorie:

Private Banking