Opłaty i prowizje do rachunków

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 13.07.2023 r.

 Rachunek bilansujący - Kredyt zabezpieczony dla firm

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa)

0 zł

2. Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna

99 zł

3. Likwidacja rachunku

0 zł

4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej

5 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF