Elektroniczny rachunek zastrzeżony jest produktem dostępnym w pełni on-line.

Strony transakcji muszą posiadać rachunek w mBanku umożliwiający dostęp do systemu bankowości internetowej. Otwarcie elektronicznego rachunku zastrzeżonego nie wymaga wizyty w placówce banku, wypełniania papierowego wniosku, czy też zawarcia papierowej umowy.

Udostępnienie produktu zajmuje zaledwie kilka minut i odbywa się za pośrednictwem systemu bankowości internetowej mBanku. 

 

Jak skorzystać z produktu

 

Jedna strona transakcji za pośrednictwem systemu bankowości internetowej mBanku otwiera elektroniczny rachunek zastrzeżony i definiuje jego warunki, autoryzując je następnie za pomocą jednorazowego hasła sms.

Druga strona transakcji otrzymuje zaproszenie do przystąpienia do elektronicznego rachunku zastrzeżonego, następnie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej może zaakceptować warunki transakcji lub je odrzucić. Po akceptacji tych warunków, Bank automatycznie kreuje numer rachunku zastrzeżonego z określonymi przez strony warunkami a w systemie udostępniony zostaje dokument potwierdzający zawarcie transakcji (możliwy do pobrania w formie PDF). 

 

 

Czym różni się produkt w wersji klasycznej i online

 

 

Elektroniczny rachunek zastrzeżony

Papierowy rachunek zastrzeżony

Umowa

Elektroniczna na każdą transakcję

Papierowa na każdą transakcję

Czas zawarcia

Kilkanaście minut

Kilka lub kilkanaście dni

Wypłata środków

Automatyczna lub elektroniczna inicjacja wypłaty środków

 

Każdorazowo wymagane jest dostarczenie papierowych dokumentów

Wykonywanie rozliczeń

System wykonuje wszystko automatycznie

Obsługiwane jest manualnie przez pracowników banku

koszt

Od kilkuset złotych

Od kilku tysięcy złotych

 

 

 Intrefejs systemu dostosowany do urządzeń mobilnych

 

Wszystkie funkcjonalności produktu zaprojektowane zostały w technologii Responsive Web Design (RWD), dzieki czemu interfejs systemu umożliwiający zarządzanie elektronicznym rachunkiem zastrzeżonym każdorazowo dostosowuje się do rozmiaru urządzenia mobilnego, na którym jest wyświetlany, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.