powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

W najbliższym czasie wprowadzamy zmiany do wybranej dokumentacji dotyczącej osób fizycznych oraz firm w mBanku. Regulaminy zmienią się odpowiednio 20 pażdziernika oraz 20 i 21 listopada 2016 r.

Osoby fizyczne

20 października 2016 r. zmieniamy:

Regulamin usługi eMakler

Dla klientów, którzy podpisali umowę o eMaklera przed 21.05.2016 r. zmianie ulega                                                    regulamin usługi eMakler (Regulamin usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Zmiana jest następstwem włączenia w struktury mBanku Domu Maklerskiego mBanku S.A., które miało miejsce 21.05.2016 r.

Dla klientów, którzy zawarli umowę eMaklera od 21.05.2016 r. obowiązuje poniższy wykaz zmian:
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian (dla klientów, którzy zawarli umowę eMaklera od 21.05.2016 r.)
PDF Regulamin świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler obowiązujący od 20.10.2016 r.20 listopada 2016 r. zmieniamy:


Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najważniejsze zmiany

- wprowadzamy zapis, że numer BIC wymagany jest tylko w przypadku zleceń w postaci przelewu SWIFT na rachunek Odbiorcy prowadzony w kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- wprowadzamy zapis, że Bank ma możliwość wprowadzenia limitów ilościowych i kwotowych dla zleceń płatniczych realizowanych w danym kanale dostępu,
- zmieniamy zapisy dotyczące transakcji BLIK, w tym zasady ustanawiania powiązania pomiędzy numerem telefonu i rachunkiem oraz zasady potwierdzania transakcji BLIK.
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 20.11.2016 r.


Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 19.11.2016 r. – zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
- zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 20.11.2016 r.
- wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 20.11.2016 r.


21 listopada 2016 r. zmieniamy:


Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najważniejsze zmiany

- wprowadzamy standard bezpieczeństwa 3-D Secure dla płatności kartami w Internecie
- rozszerzamy wymogi dla zdjęcia umieszczanego na karcie.
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.11.2016 r.

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 20.11.2016 r. – zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
- zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 21.11.2016 r.
- wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.


Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najważniejsze zmiany

- wprowadzamy standard bezpieczeństwa 3-D Secure dla płatności kartami w Internecie
- dodajemy zapisy, kiedy bank nalicza opłatę roczną za kartę.
    

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.11.2016 r.


Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody – możesz do 20.11.2016 r. – zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli:
- zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 21.11.2016 r.
- wypowiesz umowę, rozwiąże się ona następnego dnia po złożeniu przez Ciebie wypowiedzenia.

Firmy

20 listopada 2016 r. zmieniamy:

Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najważniejsze zmiany

- wprowadzamy zapis, że numer BIC wymagany jest tylko w przypadku zleceń w postaci przelewu SWIFT na rachunek Odbiorcy prowadzony w kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- wprowadzamy zapis, że Bank ma możliwość wprowadzenia limitów ilościowych i kwotowych dla zleceń płatniczych realizowanych w danym kanale dostępu,
- zmieniamy zapisy dotyczące transakcji BLIK, w tym zasady ustanawiania powiązania pomiędzy numerem telefonu i rachunkiem oraz zasady potwierdzania transakcji BLIK.
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.11.2016 r.


Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.


Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 20.11.2016 r.21 listopada 2016 r. zmieniamy:

Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najważniejsze zmiany
- wprowadzamy standard bezpieczeństwa 3-D Secure dla płatności kartami w Internecie
- dodajemy zapis, że Posiadacz Rachunku może zawnioskować o kartę dodatkową tylko wtedy, gdy sam posiada kartę główną.
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.11.2016 r.

 

Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.


Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Najważniejsze zmiany
- wprowadzamy standard bezpieczeństwa 3-D Secure dla płatności kartami w Internecie
- dodajemy zapisy, kiedy bank nalicza opłatę roczną za kartę
 

PDF Szczegółowy wykaz zmian
PDF Regulamin korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 21.11.2016 r.


Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody możesz wypowiedzieć Umowę, bez ponoszenia opłat.
 
Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie promocji mOkazje w serwisie transakcyjnym oraz aplikacji mobilnej mBanku. Modyfikacja regulaminu jest następstwem wyłączenia aplikacji mOkazje na Facebooku. Oferty są dostępne w serwisie transakcyjnym oraz aplikacji mobilnej mBanku.

PDF Regulamin promocji mOkazje w serwisie transakcyjnym oraz aplikacji mobilnej mBanku obowiązujący od 04.10.2016 r.