powrót

Co musisz wiedzieć o 500+

Program „Rodzina 500+” to świadczenie wychowawcze, skierowane do polskich rodzin. Zgodnie z programem z pomocy państwa, w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Zobacz komu przysługują pieniądze, jak złożyć wniosek w mBanku, ile czasu można pobierać świadczenie i co zrobić kiedy w rodzinie pojawia się nowy członek rodziny.

 

1. Czy mBank umożliwia złożenie wniosku "Rodzina 500+"?

 

Tak, osoby fizyczne będące klientami mBanku i posiadające dostęp do bankowości internetowej będą mogły złożyć elektroniczny wniosek w programie Rodzina 500

 

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w mBanku?

 

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
- przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych we wniosku zostanie automatycznie wypełniona informacjami z systemu banku.
- przygotuj dokumenty potwierdzające dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego. PAMIĘTAJ! Dokumenty powinny być w formie elektronicznej (zdjęcia, skany etc.), 
- upewnij się, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania -zobacz listę Organów prowadzących w poszczególnych gminach.

2. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej swoim standardowym hasłem oraz ID.

3. Znajdź wniosek Rodzina 500+ w sekcji „Pasaż > Market > Usługi”.

4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w mBanku, lub wpisałeś go samodzielnie, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w banku.

7. Pobierz i zapisz w bezpiecznym miejscu kopię wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosku.
PAMIĘTAJ! To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.

8. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), które informuje, że bank przekazał wniosek do obsługi do Organu prowadzącego w gminie wskazanego we wniosku.

9. Sprawdź od razu, czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane.

10. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.--> wykaz gmin na stronie Ministerstwa.

 

Z chwilą, z którą na wskazany przez Ciebie we wniosku adres email otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), wszelkie pytania i obsługę wniosku "Rodzina 500+" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Jeśli nie otrzymasz UPO, a my jako mBank otrzymamy potwierdzenie przyjęcia wniosku, również wszelkie pytania i obsługę wniosku "Rodzina 500+" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie.

 

W razie pytań o wniosek "Rodzina 500+" prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 

3. Wniosek "Rodzina 500+" na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?

 

Ważna informacja dla Klientów składających wniosek "Rodzina 500+" na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosku w wersji uproszczone – prosimy pamiętać o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

 

4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

 

Wniosek możesz złożyć przez internet:
- w serwisie bankowości internetowej mBanku w sekcji: „Pasaż > Market > Usługi”, 
- przez platformę ePUAP,
- przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u,
- bezpośrednio w serwisie emp@tia,
- w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.

 

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również korespondencyjnie lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). PAMIĘTAJ! Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

 

5. Czy muszę być klientem mBanku, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem mBanku?

 

Tak. Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w mBanku jedynie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej mBanku.

 

6. Jestem klientem mBanku i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

 

Jeśli otworzyłeś konto w mBanku potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez serwis bankowości elektronicznej mBanku.

Tylko klient zidentyfikowany przez pracownika banku może złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym. Udaj się do dowolnej placówki mBanku z dokumentem tożsamości. W oddziale zostanie zweryfikowana Twoja tożsamość, po czym będzie możliwe złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym mBanku.

 

Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z mLinią w celu wyjaśnienia sytuacji. Sposób otwarcia rachunku możesz potwierdzić dzwoniąc na mLinię.

 

7. Skąd mam wiedzieć do jakiego Organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

 

Możesz zwrócić się do gminy w której mieszkasz z zapytaniem o taką informację. Lista Organów prowadzących dostępna jest także na stronie - kliknij tutaj.

 

8. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

 

Możesz wskazać dowolne konto bankowe na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej mBanku, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w mBanku. Pieniądze możesz również odbierać w innej formie niż przelew na konto, wówczas złóż wniosek w formie papierowej we właściwym Organie w Twojej gminie. W celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta w banku będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 

9. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

 

Wnioskujący może wskazać dowolne konto na które będą przekazywane środki. Wskazuje on we wniosku jeden numer konta na wszystkie dzieci.

 

10. Czy po wysłaniu wniosku przez serwis bankowości elektronicznej będzie można go modyfikować?

 

Nie, nie będzie takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

 

11. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

 

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny kwalifikujące się do wypłaty świadczenia wychowawczego — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

 

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na stronie rodzina500plus.gov.pl

 

12. Nie mogę załączyć załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

 

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach: > plik: zmniejszanie wielkości załączników
Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z mLinią.

 

13. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

 

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl w ciągu 24 godzin.

 

Pamiętaj również, aby poza skrzynką odbiorczą przeglądać folder SPAM, niektóre wiadomości mogą tam trafiać niesłusznie. Jeśli nie trafiło do Ciebie UPO – skontaktuj się z właściwym Organem w Twojej gminie.

 

14. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

 

Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

 

Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej mBanku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 

15. Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku Rodzina 500+?

 

Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości elektronicznej.
Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w mBanku, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500+.

 

Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w mBanku.

 

Poza tożsamością wnioskującego bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku Rodzina 500+, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji i nie załączył odpowiednich załączników, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do Organu prowadzącego jest emp@tia.

 

16. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane z konta?

 

Bank jedynie pomaga w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe z możliwością edycji na potrzeby wniosku, jak imię, nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu oraz numer konta, które będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 

17.Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

 

Nie. Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w mBanku, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 

18. Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500?

 

mBank podpisał porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisie bankowym mBanku. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

19. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia? Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

 

- do 01.07.2016 r. do godz. 23:59 włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony - dostaniesz decyzję od gminy rozstrzygającą Twój wniosek i wyrównanie za minione miesiące od 1 kwietnia w przypadku decyzji pozytywnej. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016 - najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące na rozpatrzenie każdego w wniosku i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej, licząc od dnia jego złożenia.

 

- po 01.07.2016 r. - w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania i zaczniesz dostawać pieniądze od lipca.

 

Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

 

Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od Organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.
Kolejne wnioski składaj co roku, począwszy od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

 

20. Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

 

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie bankowości internetowej mBanku po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 

- przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,
- dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
- błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

 

Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

 

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz w ciągu 24 godzin na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez Organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego. Organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji. Odwołanie należy złożyć we właściwym Organie prowadzącym w gminie.

 

21. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

 

1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
6. PESEL - dane osoby wnioskującej
7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
9. KOD DOKUMENTU

10. WERSJA DOKUMENTU

 

22. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez bank?

 

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w serwisie bankowości elektronicznej w sekcji” „Pasaż - Złożone wnioski”.

 

Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 

- przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,
- dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
- błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

 

W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 

23.Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?

 

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w serwisie bankowości internetowej.

 

24. Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

 

mBank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje z emp@tii na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

 

Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 

25.Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

 

mBank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie złożenia wniosku.

 

Reklamacje z tego zakresu będą rozpatrywane po stronie banku według zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obowiązujących w mBanku.

 

Po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje wskazany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

 

Reklamacje nie związane z działalnością Banku oraz świadczenia usługi przez Bank w zakresie rejestracji i wysłania wniosku, tj. dotyczące obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i Organu prowadzącego, otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, wypłaty świadczenia wychowawczego, powinny być kierowane do Organu właściwego wskazanego we wniosku „Rodzina 500+”.

 

26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

 

Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku, co oznacza, że nie jest w stanie sprawdzić, czy popełniłeś błąd. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku /uzupełnienie informacji /dokumentów.

 

27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem mBanku?

 

Nie ma możliwości korekty/ aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.
Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

 

28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę / aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem mBanku?

 

Nie ma możliwości korekty/ aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 

29.Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem mBanku? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?

 

- mBank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom samodzielne złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie kopii wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO RAZ bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenia złożenia wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 

- System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.

 

- Organ prowadzący w gminie/ Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

 

30. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

 

Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

 

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące.
- Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
- Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
- Lubelskie: (81) 742 42 40
- Lubuskie: (95) 711 55 00
- Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
- Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
- Mazowieckie: (22) 695 71 22
- Opolskie: (77) 452 45 00
- Podkarpackie: 800 100 990
- Podlaskie: (85) 743 94 99
- Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
- Śląskie: (32) 207 70 05
- Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
- Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
- Wielkopolskie: (61) 854 11 77
- Zachodnio-pomorskie: (91) 430 34 25

 

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

 

31. Właściwe adresy email

 

W związku z warunkami technicznymi systemu Emp@tia, adres email wskazany we wniosku jako ten, na który powinno zostać wysłane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) NIE MOŻE zawierać występujących obok siebie znaków specjalnych takich jak: -._+&.

 

Prosimy o sprawdzenie poprawności podanego adresu email oraz ewentualne wskazanie we wniosku innego adresu.

 

Szczegółowe informacje o programie „Rodzina 500+” można znaleźć również na stronieMinisterstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na stronie https://obywatel.gov.pl/ oraz na https://rodzina500plus.gov.pl.

 Dowiedz się więcej o Programie "Rodzina 500+" w mBanku...