Sprawdź, jak zyskać 260 zł

 

100 zł na Twoje konto w mBanku już za samą zmianę warunków rachunku
i uruchomienie eKonta promocyjnego

 

Nawet 150 zł za transakcje kartą płatniczą lub BLIKiem

 

Po przeniesieniu konta na główną platformę mBanku, możesz otrzymywać co miesiąc nawet 30zł (przez 5 miesięcy). Wystarczy, że regularnie będziesz płacić kartą lub telefonem.
Jeżeli wykonasz:

  • 15 i więcej transakcji - otrzymasz 30 zł premii
  • od 10 do 14 transakcji - 20 zł premii
  • od 5 do 9 transakcji - 10 zł premii

 

10 zł za wpływ na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele

Gwarantujemy niezmienność opłat za eKonto Standard z bezpłatnymi usługami do 29.02.2020 r.

za prowadzenie rachunku

za wydanie
i użytkowanie karty płatniczej

za wypłaty
z bankomatów przy użyciu karty płatniczej

za wpłaty we wpłatomatach przy użyciu karty płatniczej

za przelewy internetowe w złotówkach

Dodatkowo w pakiecie z kontem otrzymujesz aplikację mobilną z:

 

  • Google Pay i Apple Pay, z którymi możesz płacić jeszcze zanim otrzymasz kartę plastikową
  • BLIKIEM, z którym bezpłatnie wypłacisz pieniądze z bankomatu i zapłacisz za zakupy
  • powiadomieniami o przelewach wpływających na Twoje konto

Z promocji możesz skorzystać, jeśli na dzień 30.06.2018 r. miałeś konto w Orange Finanse i nie posiadasz ani nie jesteś współwłaścicielem rachunku
w mBanku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wszystkie warunki, które należy spełnić aby przystąpić do promocji opisaliśmy szczegółowo w Regulaminie Promocji  dostępnym tutaj.

To nie jest oferta. Szczegółowe informację na temat promocji, znajdują się w Regulaminie Promocji „eKonto z premią – edycja zmiana dla Orange Finanse” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-ekonto-z-premia-edycja-zmiana-dla-orange-finanse-29-03-2019.pdf.

Promocja obowiązuje w okresie 09.07.2018 r. do 29.02.2020 r. , do promocji można przystąpić w dniach 09.07.2018 r. – 29.03.2019 r.

Z Promocji możesz skorzystać, jeśli w dniu, w którym do niej przystępujesz, spełnisz łącznie poniższe warunki:

1) na dzień 30.06.2018 r.: posiadasz konto w Orange Finanse i począwszy od dnia 01.01.2016 nie posiadasz, ani nie współposiadasz innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego prowadzonego przez Bank o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017,

2) w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji złożysz wniosek o zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Orange Finanse na eKonto z taryfą standard, zwane w niniejszym Regulaminie eKontem promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty debetowej, zwaną dalej kartą promocyjną,

3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „XI. Oświadczenia”,

4) podpiszesz Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie może dotyczyć otwarcia konta razem z drugą osobą), mBank S.A.

5) jesteś Klientem aktywnym, przy czym wymóg ten nie dotyczy nagrody w postaci Gwarancji niezmienności opłat,

6) jeśli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia eKonta promocyjnego na rachunek wspólny przestaniesz być Uczestnikiem Promocji.

Nagrodą w Promocji jest:

1) Premia za transakcje kartą promocyjną i/lub transakcje BLIK w wysokości max 150 zł.

2) Jednorazowa Premia za wpływ na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 10 zł.

3) Jednorazowa Premia za zmianę warunków rachunku w wysokości 100 zł.

4) Gwarancja niezmienności opłat od dnia przystąpienia do Promocji do 29.02.2020 r.