mWealth Management
 
 
 


Informujemy, że w wyniku włączenia mWealth Management S.A. w struktury mBanku strona przestała istnieć.

Usługi świadczone dotychczas przez spółkę mWealth Management są oferowane na tych samych warunkach przez bankowe biuro maklerskie, działające pod nazwą Dom Maklerski mBanku.
Zmiana ma charakter formalny i nie wymaga od klientów podpisywania żadnych dokumentów, w tym umów, dyspozycji czy pełnomocnictw.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://www.mbank.pl/integracja-mwm/