Zajęcie egzekucyjne

Podstawowe informacje

Kwota wolna od zajęcia

Zwolnienia z egzekucji

Kredyt/limit w rachunku przy zajęciu egzekucyjnym

Realizacja zajęcia egzekucyjnego

Kilka zajęć egzekucyjnych (tzw. zbieg egzekucji)

Rachunki firmowe, spółki cywilne, listy płac

Realizacja zajęcia egzekucyjnego

Zawieszenie egzekucji, umorzenie egzekucji