• 1.  

  Rating agencji Fitch Ratings dla mBanku

  • Długoterminowa ocena  Krótkoterminowa ocen  Viability rating  Ocena wsparcia  Perspektywa dla ratingu długoterminowego 
   BBB F2 bbb- 2 stabilna

   Ostatnia zmiana: 7 marca 2016 r.
   - "BBB" - czwarta ocena w skali inwestycyjnej, wskazuje na dobrą zdolność spłaty zobowiązań finansowych w perspektywie długoterminowej( skala ocen AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD, D możliwością dodania znaku "+" lub "-" w zależności od poziomu głównej kategorii oceny.)
   - "F2" - wskazuje na dobrą zdolność terminowego regulowania zobowiązań w perspektywie krótkoterminowej (skala ocen F1, F2, F3, B, C, RD, D z możliwością dodania znaku "+" lub "-" w zależności od poziomu głównej kategorii oceny.)

    

   Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   BBB

   F2

    

   Rating dla Polski

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   A- F2

    

   Rating dla Commerzbanku

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   BBB+ (perspektywa stabilna) F2

    

   Analitycy

   Michał Bryks  Artur Szeski 
   tel.: +48 22 338 62 93 
   Michal.Bryks@fitchratings.com
   tel.: +48 22 338 62 92 
   artur.szeski@fitchratings.com
 • 2.  

  Rating agencji S&P Global Ratings

  •  Rating długoterminowy Rating krótkoterminowy  Rating samodzielny (SCAP)  Perspektywa dla ratingu długoterminowego 
    BBB+  A-2  bbb negatywna

   Pierwszy rating na zlecenie przyznany 6 czerwca 2013 r.  Ostatnia zmiana ratingu 21 czerwca 2018 roku.

   BBB (w skali: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, R, SD i D; ratingi z "AA" do "CCC" mogą być modyfikowane przez dodanie plusa (+ ) lub minusa (-), by pokazać względną pozycję w ramach głównych kategorii ratingowych) - odpowiednia zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Jednak niekorzystne warunki gospodarcze lub zmieniających się okoliczności mogą prowadzić do osłabienia zdolności dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań finansowych.
   A-2 (w skali: A-1, A-2, A-3, B, C, R, SD i D) - zadowalająca zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Jednakże, zdolność ta jest nieco bardziej podatna na negatywne zmiany okoliczności i warunków gospodarczych niż w przypadku najwyższej kategorii oceny.

    

   Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   BBB+ A-2

    

   Rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR - ang. resolution counterparty rating)

   Długookresowy

   Krótkookresowy

   BBB+

   A-2

    

    
   Rating dla Polski

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   BBB+ A2

    

   Rating dla Commerzbanku

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   A- (perspektywa negatywna) A2

    

   Analitycy

   Michal Selbka Anna Lozmann
   michal.selbka@spglobal.com  anna.lozmann@spglobal.com

    

    

 • 3.  

  Pozostałe ratingi

  • Moody’s Investors Service
   W dniu 28 marca 2013 r. mBank wypowiedział umowę ratigową z Moody’s Investors Service. Obecne oceny oparte są wyłącznie na ogólnodostępnych informacjach.

    Długookresowa ocena depozytów Krótkookresowa ocena depozytów Baseline Credit Assesment (BCA) Adjusted BCA Ocena ryzyka kontrahenta
   Baa1 Prime-2 ba1 baa3 A3 (cr) / P-2 (cr)

    

   Rating dla Polski

    Długoterminowy Krótkoterminowy
   A2 P - 1

    

   Rating dla Commerzbanku

   Długookresowa ocena depozytów Rating krótkoterminowy
   Baseline Credit Assesment (BCA)
   Adjusted BCA
   A2 P - 1 baa3 baa3

     

   Capital Intelligence

   Rating oparty na ogólnodostępnych informacjach.

   Rating długoterminowy Rating krótkookresowy Rating siły finansowej Ocena wsparcia
   BBB+ A2 BBB 2   

Kontakt:

Paweł Lipiński
tel. +48 22 829 15 33
Pawel.Lipinski@mbank.pl