Sprawdź na czym polega wsparcie unijne

Propozycja kierowana jest do stałych klientów mBanku*

 

  Limit kredytowy Twojej firmy
Aktualną wysokość swojego limitu możesz sprawdzić w serwisie transakcyjnym.

 

Informacje o limicie Limit kredytowy Twojej firmy
  Nawet o 50% wyższy kredyt dzięki wsparciu UE i BGK

Aby uzyskać wyższy limit kredytowy ze wsparciem unijnym złóż wniosek.

 

Złóż wniosek Nawet o 50% wyższy kredyt dzięki wsparciu UE i BGK


Przez rok korzystasz z podwyższonego limitu kredytowego.

Po upływie roku przez 9 miesięcy podwyższony limit będzie stopniowo obniżany do wysokości jaką posiadałeś przed uzyskaniem wsparcia unijnego.

Po spłacie podwyższonego limitu pozostały limit jest nadal do Twojej dyspozycji. Odnowi się automatycznie na kolejny rok.

* Klienci z wystawionym limitem kredytowym przez mBank S.A. Limit kredytowy to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem.

Przykładowa symulacja spłaty kredytu COSME dla limitu 100 000 zł 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Propozycja Kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny jest skierowana do klientów mBanku, którzy mają wystawiony limit kredytowy przez mBank S.A. Limit kredytowy to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy Klienta z mBankiem. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym z gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.; Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.; Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME dostępnych na www.mbank.pl/firmy/kredyt-cosme/