Potrzebujesz nowego lub używanego samochodu do swojej firmy? Rozważasz samochód elektryczny?

Skorzystaj z leasingu na samochód elektryczny lub nowy spalinowy i zyskaj

 

  • pierwsza rata tylko 1 zł
  • równe raty

Samochody objęte promocją

  • elektryczne nowe i używane o DMC do 3,5 T od dowolnego dostawcy
  • elektryczne nowe i używane o DMC do 3,5 T od mAuto
  • nowe spalinowe o DMC do 3,5 T od mAuto

 

 

Warto wiedzieć

  • termin promocji jest od 28.08.2023 do 31.01.2024 roku
  • umowa leasingu na min. 36 miesięcy
  • umowa ma charakter leasingu operacyjnego
  • dalsze szczegółowe ograniczenia znajdziesz w Regulaminie promocji

Nie zwlekaj i skorzystaj z wyjątkowej promocji!

 

zostaw kontakt

 

Nota prawna

 

mLeasing

To nie jest oferta. Leasingodawcą jest mLeasing Sp. z o.o. Przyznanie leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności leasingowej potencjalnego leasingobiorcy przez mLeasing Sp. z o.o. Szczegółowe warunki leasingu są określone w umowie leasingowej zawartej pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.mleasing.pl.

 

Promocja „Pierwsza rata 1 zł”

To nie jest oferta. Promocja „Pierwsza rata 1 zł” trwa od 28.08.2023 r. do 31.01.2024 r. W promocji możesz uczestniczyć, jeśli jesteś przedsiębiorcą. Warunkiem skorzystania z promocji jest łączne spełnienie warunków:

 1. a) przedmiot leasingu: (i) samochód nowy lub używany z napędem w pełni elektrycznym o DMC do 3,5 t od dowolnego dostawcy, lub (ii) samochód nowy lub używany z napędem w pełni elektrycznym o DMC do 3,5 t oferowany na stronie internetowej https://mauto.pl, lub (iii) samochód nowy z napędem spalinowym o DMC do 3,5 t oferowany na stronie internetowej https://mauto.pl,
 2. b) wszystkie raty leasingowe równe, przy czym dopuszczalne są zmiany tych rat, o ile wynikają one z warunków Umowy Leasingu; za ratę leasingową nie uważa się opłaty wstępnej do Umowy Leasingu,
 3. c) raty leasingowe nie obejmują kosztów ubezpieczenia - klient nie wybierze ubezpieczenia komunikacyjnego OC / AC wkalkulowanego w raty leasingu,
 4. d) podpisanie Umowy Leasingu na min. 36 miesięcy, z tym że Klient musi tego dokonać do upływu ważności oferty tj. do 31.01.2024 r.
 5. e) złożenie przez Klienta oświadczenia o przystąpieniu do Promocji, w tym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu Promocji.
 6. f) zawarcie Porozumienia do Umowy Leasingu (porozumienia) zmieniającego harmonogram płatności rat leasingowych (uwzględniającego przyznany rabat).

 

Regulamin promocji znajdziesz jest na stronie internetowej: https://mleasing.pl/pdf/promocje/regulamin-promocji-pierwsza-rata-1zl.pdf.

Korzyścią przyznaną Klientowi z tytułu skorzystania z Promocji jest udzielenie mu rabatu w płatności pierwszej raty leasingowej (nie dotyczy opłaty wstępnej) w ten sposób, że uzgodniona w Umowie Leasingu wysokość pierwszej raty leasingowej (netto) zostaje obniżona do wysokości 1 PLN (netto); wysokość netto tej raty po rabacie (bez vat) wynosi 1 złoty z zastrzeżeniem, że Klient może wybrać ubezpieczenie Assistance, GAP lub PPI wkalkulowane w ratę leasingu. Jeśli to zrobi to pierwsza rata leasingowa zostanie powiększona o wysokość tego ubezpieczenia i będzie wyższa niż 1 zł netto; rabat nie obejmie wtedy kwoty kalkulacji tego ubezpieczenia uwzględnionej w pierwszej racie leasingowej.

 

Warunkiem utrzymania korzyści jest niedokonywane na wniosek Klienta żadnych zmian w Umowie Leasingu (np. zmiana harmonogramu płatności rat, zmiana okresu obowiązywania, zmiana warunków ubezpieczenia, przedterminowe rozwiązanie), chyba że zmiany takie wynikają z treści zawartej Umowy Leasingu, lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

W przypadku zamiaru dokonania na wniosek Klienta zmian treści Umowy Leasingu, Klient przyjmuje do wiadomości, że mLeasing może uzależnić dokonanie takiej zmiany od zapłaty, oprócz opłaty zgodnej z tabelą opłat i prowizji, dodatkowo opłaty dodatkowej za rozliczenie Promocji w wysokości równowartości przyznanej Klientowi korzyści.