powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

Informujemy, że 06.02.2015 r., 24.02.2015 r. oraz 8.04.2015 r. zmianie ulega wybrana dokumentacja dotycząca regulaminów w mBanku.

Prosimy o zapoznanie się z wykazem zmian.

6.02.2015 r.  zmianie ulegają: "Regulamin promocji mOkazje na portalu Facebook" oraz "Regulamin promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku".

Zmiany związane są z:
- wskazaniem możliwości uzyskania innych korzyści z tytułu mOkazji aniżeli 760 PLN,
- doprecyzowaniem definicji dotyczącej naliczanego rabatu za transakcje w walucie PLN
- doprecyzowaniem definicji dotyczącej naliczanego rabatu za transakcje wykonane kartą płatniczą lub z rachunku którego klient jest posiadaczem (mTRANFER, przelew, płatność kartą przez internet).
- określeniem maksymalnego terminu na złożenie reklamacji – na 90dni

Regulamin Regulamin promocji mOkazje na portalu Facebook obowiązujący do 5.02.2015 r.
Regulamin Regulamin promocji mOkazje na portalu Facebook obowiązujący od 6.02.2015 r.

Regulamin Regulamin promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku obowiązujący do 5.02.2015 r.
Regulamin Regulamin promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku obowiązujący od 6.02.2015 r.


24.02.2015 r. zmianie ulega "Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A".

Zmiany związane są z:
- usunięciem zapisów dotyczących zawarcia umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem BOK,
- doprecyzowaniem zapisów w regulaminie dotyczących wersji serwisu transakcyjnego,
- usunięciem zapisów o usługach dodatkowych,
- zmianami porządkowymi i redakcyjnymi.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 23.02.2015 r.
Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 24.02.2015 r.

8.04.2015 r. ulega zmianie dokumentacja dotycząca rachunków dla osób fizycznych.

Zmiany związane są z:
- połączeniem „Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.(mBank)” i  „Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank- dawny MultiBank)” w dokument o nazwie: „Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
- wprowadzeniem nowego dokumentu o nazwie „Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który zawiera:
     - zapisy dotyczące usług płatniczych znajdujące się dotychczas w Regulaminach rachunków,
     - zapisy regulujące zasady realizacji przelewów ekspresowych, SORBNET, na profil facebookowy i numer telefonu, polecenia zapłaty i usługi Invoobill znajdujące się dotychczas w osobnych dokumentach,
     - informacje znajdujące się dotychczas w Tabeli usług płatniczych.
Poniżej zamieszczamy wykaz głównych modyfikacji zapisów znajdujących się w „Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”:

Zmiany związane są z:
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących zawierania Umowy w formie elektronicznej (Dział II Rozdział I),
- doszczegółowieniem zapisów dotyczących zmiany typu Rachunku i przekształcenia Rachunku (Dział II Rozdział II),
- doszczegółowieniem zapisów dotyczących dysponowania Rachunkiem oraz serwisu transakcyjnego (Dział II Rozdział IV),
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem (Dział II Rozdział VII),
- przeniesieniem z Taryfy Prowizji i Opłat zapisu dotyczącego możliwości indywidualnego ustalania wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych (Dział II Rozdział IX),
- doprecyzowaniem przesłanek uprawniających Bank do zmiany Regulaminu (Dział II Rozdział X)
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących rozwiązania Umowy (Dział II Rozdział XII),
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących braku spłaty salda debetowego przez małoletniego posiadacza rachunku (Dział II Rozdział XIII).

Poniżej zamieszczamy wykaz głównych modyfikacji zapisów znajdujących się w „Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”

Zmiany związane są z:
- przeniesieniem wykazu transakcji płatniczych możliwych do zrealizowania z Rachunku danego typu do Taryfy prowizji i opłat,
- doprecyzowaniem przesłanek uprawniających Bank do zmiany Regulaminu (Dział II Rozdział VIII).
Pozostałe zmiany w powyższych regulaminach mają charakter zmian redakcyjnych, stylistycznych i porządkujących.

Wykaz regulaminów obowiązujących do 07.04.2015 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank)
Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Zasady realizacji przelewów ekspresowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Zasady realizacji przelewów SORBNET w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Zasady realizacji przelewów na profil Facebookowy w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Zasady realizacji przelewów na numer telefonu w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Tabela usług płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Warunki usługi INVOOBILL w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Wykaz regulaminów obowiązujących od 08.04.2015 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Również 08.04.2015 r. zmianie ulega "Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.".

Zmiany związane są z:
- usunięciem zapisów dotyczących zawarcia umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem BOK,
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących wersji serwisu transakcyjnego,
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących przelewów z rachunku karty,
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących usługi Spłaty na raty,
- dodaniem zapisów dotyczących zawarcia aneksów w formie elektronicznej,
- modyfikacją zapisów o usługach dodatkowych,
- zmianami porządkowymi i redakcyjnymi.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 07.04.2015 r.
Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 08.04.2015 r.