Kiedy wybrać eMaklera?

  • masz konto osobiste w mBanku

  • nie chcesz płacić za prowadzenie rachunku maklerskiego. W eMaklerze płacisz tylko prowizję od swoich transakcji 0,39% (min. 5 zł) w Polsce, 0,29% (min. 19 zł) za granicą

  • chcesz inwestować na giełdach w Warszawie, Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie, także poprzez IKZE oraz IKE

  • chcesz korzystać z rachunku maklerskiego połączonego z Twoim kontem w mBanku

Pamiętaj - inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić, czy usługa ta jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MiFID podczas aktywacji eMaklera.

Jak zacząć?

Aktywuj usługę eMakler przez internet lub na mLinii.

Twój eMakler powinien być widoczny już po kilku minutach w serwisie transakcyjnym w zakładce Finanse -> Inwestycje -> Wszystkie -> Giełda

Zobacz jak korzystać z eMaklera

Kliknij, aby obejrzeć

 
Poznaj narzędzia dla sprawniejszego inwestowania

Miej inwestycje zawsze przy sobie dzięki aplikacji mobilnej

więcej

Masz dostęp do analiz, komentarzy wideo i rekomendacji naszych analityków

więcej

Potrzebujesz więcej? Wypróbuj zaawansowaną aplikację z notowaniami i wykresami na komputer i smartfon.

więcej

Co zrobić, jeśli nie masz konta osobistego w mBanku?

Skorzystaj z rachunku w Biurze maklerskim mBanku. Za prowadzenie rachunku zapłacisz 25 zł za pół roku.

Kiedy rachunek w Biurze maklerskim jest dla Ciebie?

  • chcesz założyć rachunek w ramach działalności gospodarczej lub jesteś nierezydentem

  • chcesz mieć dostęp do profesjonalnych narzędzi jak platforma Amibroker

  • chcesz mieć dostęp do inwestycji w walutach obcych – USD, EUR oraz GBP

  • inwestujesz aktywnie na rynku derywatów

Rachunek maklerski jest prowadzony przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą eMakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi eMakler oraz w Taryfie  Opłat i Prowizji BM w ramach usługi eMakler znajdujących się na http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html Instrukcja aktywacji eMaklera dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ Usługa eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi eMakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.
Informacja o liczbie otwartych rachunków w Biurze maklerskim mBanku na podstawie danych KDPW S.A. za rok 2020.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce Inwestycje/gielda/emakler/ w dokumencie „Pakiet MIFID”.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce Inwestycje/gielda/emakler/ „Przydatne dokumenty”.