Sprawdź na czym polega wsparcie unijne

Propozycja kierowana jest do firm od 6 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej

 

o Kredyt wyższy nawet o 50% dzięki wsparciu UE i BGK

Złóż wniosek aby uzyskać wyższy limit kredytowy ze wsparciem unijnym.

Złóż wniosek o Kredyt wyższy nawet o 50% dzięki wsparciu UE i BGK


Przez rok korzystasz z podwyższonego limitu kredytowego.

Po upływie roku przez 9 miesięcy podwyższony limit będzie stopniowo obniżany do wysokości jaką posiadałeś przed uzyskaniem wsparcia unijnego.

Po spłacie podwyższonego limitu pozostały limit jest nadal do Twojej dyspozycji. Odnowi się automatycznie na kolejny rok.

Przykładowa symulacja spłaty kredytu COSME dla limitu 100 000 zł 


Czy zastanawiasz się nad wykorzystaniem środków unijnych? Przeczytaj na naszym blogu, czy warto współpracować w tym zakresie z konsultantami?

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Propozycja Kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny jest skierowana do firm które prowadzą działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym z gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.; Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.; Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME dostępnych na www.mbank.pl/cosme/