Gwarancja
de minimis BGK

Zabezpieczenie kredytu
na finansowanie bieżącej działalności firmy

 
 

Rządowy program wsparcia dla MSP

 • atrakcyjne zabezpieczenie Kredytu Zabezpieczonego oraz Kredytu Obrotowego
  udzielanych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami UE
  udzielane na okres do 27 miesięcy
 • brak opłat kredytobiorcy na rzecz BGK w pierwszym roku dla gwarancji
  udzielonych w 2013 r., w kolejnych okresach prowizja wynosi 0,50% rocznie
  (pobierana w rocznicę udzielenia kredytu)
 • prosta procedura udzielania i wsparcie Eksperta w domykaniu formalności

dowiedz się więcej

 

W jakich sytuacjach firmy mogą skorzystać z gwarancji de minimis BGK?

 • jesteś przedsiębiorstwem z sektora MSP i masz zdolność kredytową
 • Twoja firma potrzebuje środków na bieżącą działalność gospodarczą
  i brakuje Ci zabezpieczenia rzeczowego
 • chcesz poprawić płynność swojej firmy i szukasz korzystnego
  finansowania z elastyczną formą spłaty


Charakterystyka Kredytu Obrotowego
z gwarancją de minimis BGK

Kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej – nie więcej niż 500 tys. zł

 • okres finansowania do 36 m-cy,
 • możliwa karencja w spłacie kapitału do 12 m-cy,,
 • możliwa spłata w ratach równych bądź malejących,
 • zabezpieczenie gwarancją de minimis BGK - brak zabezpieczeń rzeczowych,
 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

 

 

 

 

Zapraszamy
do współpracy

Przeprowadź samodzielnie symulację zdolności kredytowej, korzystając z jednego z wniosków o udzielenie kredytu z gwarancją de minimis BGK.

Złóż wniosek kredytowy online, ekspert mBanku skontaktuje się z Tobą celem doprecyzowania warunków finansowania, a następnie pomoże w procesowaniu wszystkich formalności.

 

Twoje centrum
informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne dokumenty

Dodatkowe informacje

www.deminimis.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa 
bgk@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl

 

mLinia
801 300 800