Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony

Solidne wsparcie kredytowe
najbardziej przedsiębiorczych firm

 
 

Wykorzystaj pewne źródło finansowania
na dynamiczny rozwój firmy

 • finansowanie wielu celów związanych z działalnością gospodarczą jednym kredytem w jednej z trzech walut - PLN, USD, EUR
 • długi okres kredytowania - do 20 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 m-cy
 • możliwość finansowania do 4 000 000 zł z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości osobistej lub komercyjnej
 • szeroki zakres ubezpieczeń spłaty kredytu i ochrony inwestycji

 

Na jaki cel Twoja firma może przeznaczyć
środki z kredytu zabezpieczonego:

 • bieżąca działalność gospodarcza (dowolny cel)
 • zakup, budowa lub rozbudowa obiektów
 • modernizacja, adaptacja, remont nieruchomości komercyjnej
 • zakup lokalu przeznaczonego na wynajem lub odsprzedaż
 • spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i limitów
 • refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 m-cy
 • konsolidacja kredytów

 

 
 

Jakim firmom dedykowany jest kredyt zabezpieczony?

Kredyt zabezpieczony dla firm przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą min. 12 m-cy w formie:

 • jednoosobowej działalności
 • spółki cywilnej
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej 
 • spółki z o.o.

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy
Cię przez wszystkie etapy kredytowania

Aby otrzymać kredyt zabezpieczony dla firm, wystarczy:

 • prowadzić działalność gospodarczą minimum 12 m-cy
 • przedstawić dokumenty rejestrowe i finansowe
 • przedstawić zabezpieczenie i dokumenty z nim związane
 • ustalić okres kredytowania i kwotę kredytu

Wybrane opłaty i oprocentowanie obowiązuje od 06.03.2015 r.

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  

0,00 zł

Prowizja za udzielenie kredytu

od 0% do 5% kwoty kredytu

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

 2% kwoty podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana w przypadku wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu

0 %

Twoje centrum
informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mLinia
801 300 800


Przydatne dokumenty