Konto z biurem

Załóż mBiznes konto i korzystaj bezpłatnie przez 6 miesięcy z prestiżowych przestrzeni biurowych Business Link. Zbuduj swój biznes w miejscu, gdzie startowały najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy.

Poznaj korzyści biura w Business Link:

odbierz kartę dostępu aż w 11 lokalizacjach i korzystaj z biura w wygodnym dla ciebie miejscu i czasie

pokaż się klientom od profesjonalnej strony i spotykaj się z nimi w nowoczesnych salach konferencyjnych

bądź w stałym kontakcie ze swoimi klientami, dzięki szybkiemu internetowi odbieraj i wysyłaj ważne pliki

rób sobie przerwy i korzystaj z całkowicie darmowego poczęstunku w postaci kawy i herbaty

nawiązujesz kontakty z innymi przedsiębiorcami jak również inwestorami, którzy wesprą cię i podpowiedzą jak właściwe prowadzić biznes

korzystaj ze szkoleń i eventów dla przedsiębiorców


Konto z mKsięgowością

Zastąp swój program do księgowości nowoczesnym połączeniem księgowości z kontem firmowym:

za księgowość online

możliwość prowadzenia księgowości samodzielnie lub z pomocą profesjonalnej księgowej

dostęp do faktur online, dokumentów księgowych przez 24 godziny na dobę online

automatyczne zaczytywania danych z faktur online do przelewów

przypomnienia o zaległych płatnościach za faktury i informacja o opłaconych

automatyczne wyliczanie podatków i przelewy na 1 kliknięcie

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wszelkie informacje dotyczące mKsięgowości dostępne są w „Regulaminie Serwisu SuperKsięgowa.pl dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank SA oraz usług mKsięgowość START, mKsięgowość KOMFORT i mKsięgowość PREMIUM” oraz w „Regulaminie Promocji „Powitalna promocja - zyskuj z nami od początku” dostępnych na stronie https://www.mbank.pl/firmy/ksiegowosc/wiecej/ lub pod adresem – https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-zyskuj-z-nami-od-poczatku-31-08-2016.pdf. Organizatorem Promocji „Powitalna promocja - zyskuj z nami od początku” jest Cyber Productivity S.A. z siedzibą w Warszawie. Z Promocji „Powitalna promocja - zyskuj z nami od początku” korzystać mogą klienci, którzy w okresie od 21.05.2017r. do 31.08.2017r. aktywowali usługę mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaakceptowanie regulaminów: Regulaminu Serwisu SuperKsięgowa.pl i Regulaminu Promocji „Powitalna promocja - zyskuj z nami od początku". Warunkiem obniżenia miesięcznej opłaty za usługę mKsięgowość jest terminowe regulowanie płatności za usługę oraz terminowa dostawa dokumentów i informacji niezbędnych do księgowania zgodnie z Regulaminem Serwisu Superksiegowa.pl w okresie rozliczanego miesiąca. W ramach Promocji Użytkownicy uzyskują następujące ceny promocyjne netto miesięcznie za usługę:  w pakiecie pakiet mKsięgowość Komfort: 1. 35 zł za 30 dokumentów przez okres pierwszych dwóch miesięcy, 2. 150 zł do 30 dokumentów przez okres kolejnych sześciu miesięcy, w pakiecie pakiet mKsięgowość Premium: 1. 35 zł za 40 dokumentów przez okres pierwszych dwóch miesięcy, 2. 300 zł do 40 dokumentów przez okres kolejnych sześciu miesięcy. Obniżone ceny obowiązują przez okres trwania Promocji. Po upływie tego okresu cena usługi jest zgodna z Tabelą Opłat.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Komfort, oraz Promocją „mBiznes Komfort konto z biurem” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem” oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na : www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html www.mBank.pl/pomoc/oplaty/firmy.html. na stronie Promocji https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem/ Promocja trwa od 11.07.2017 r. do 31.12.2017 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla następujących przedsiębiorców: osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji, stowarzyszenia rejestrowego, spółdzielni, którzy spełnią łącznie następujące warunki:1) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Komfort, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „mBiznes Komfort Konto z biurem”, których lista dostępna jest na stronie www.mbank.pl, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz u konsultantów mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, 2) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego wymienionego w pkt 1). 3)w trakcie składania wniosku o rachunek bieżący, o którym mowa w pkt 1 zaakceptuje Regulamin Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem”.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w Banku, dla danego numeru NIP do dnia 10.07.2017 r. oraz przedsiębiorcy posiadający podpisaną umowę z AIP przed przystąpieniem do Promocji „mBiznes Komfort konto z biurem”.”

Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone powyżej otrzyma:
1. dostęp przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego do powierzchni biurowej będącej własnością AIP wraz z jej udogodnieniami (internet, kawa, herbata) oraz powierzchni coworkingowej – służącej do wykonywania pracy we wspólnym pomieszczeniu, współdzielonym z innymi podmiotami z sektora MŚP, a nadto otrzyma możliwość wynajmu sal spotkań. Dodatkowo Uczestnik Promocji będzie mógł brać udział w eventach biznesowych organizowanych przez AIP i skierowanych do wszystkich klientów AIP.
2. prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Tabelą opłat i prowizji,
3. pakiet 100 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Tabelą opłat i prowizji,
4. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski za 0 zł na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego, po zakończeniu okresu promocyjnego opłata będzie pobierana zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
5. W celu otrzymania karty dostępu do powierzchni biurowej będącej własnością AIP umożliwiającej korzystanie z jej udogodnień (internet, kawa, herbata,), powierzchni coworkingowej – służącej do wykonywania pracy we wspólnym pomieszczeniu, współdzielonym z innymi podmiotami z sektora MŚP oraz eventów biznesowych, a także możliwości wynajmu sal spotkań według stawek za wynajem obowiązujących w AIP. Uczestnik Promocji musi podpisać regulamin porządkowy Business Link. Podpisanie regulaminu możliwe jest w jednej z jedenastu lokalizacji Business Link a ich adresy dostępne są na stronie internetowej https://www.mbank.pl/firmy/promocje/konto-z-biurem/
Opłaty za rachunki mBiznes konto Komfort po okresie promocyjnym będą zgodne z obowiązująca Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Powierzchnie biurowe oraz dostęp do infrastruktury i eventów biznesowych dostarcza Partner Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.